1.

ارزیابی رقابتی مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط به‌واسطه کلان‌داده‌ها

دوره 25، شماره 81، بهمن 1402، صفحه 215-250
ابراهیم رهبری

2.

اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی

دوره 8، شماره 19، خرداد 1385، صفحه 41-89
محمود باقری

3.

تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت

دوره 7، شماره 26، اردیبهشت 1398، صفحه 243-270
محسن قاسمی

4.

تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 65-104
میرقاسم جعفرزاده؛ ابراهیم رهبری

5.

تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران

دوره 10، شماره 37، دی 1400، صفحه 37-75
میرقاسم جعفرزاده؛ معصومه اکبریان طبری

6.

حقوق رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی

دوره 25، شماره 79، مرداد 1402، صفحه 7-40
محمدصادق فراهانی؛ عباسعلی کدخدایی؛ ولی رستمی

7.

شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع

دوره 4، شماره 13، دی 1394، صفحه 37-59
مصطفی بختیاروند؛ مجید سربازیان

8.

مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 106-127
علی اصغر حاتمی؛ ندا مسعودی

9.

مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

دوره 7، شماره 25، اسفند 1397، صفحه 89-116
ابراهیم رهبری

10.

نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

دوره 13، شماره 33، تیر 1390، صفحه 138-168
دکتر محسن صادقی؛ صادق شمشیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login