1.

آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 83-108
ضیاءالدین تاج الدین؛ ملیحه عشقوی

2.

بررسی تغییر دلالت‌های زمان در ترجمة صافی نجفی از رباعیات خیام با تکیه بر عناصر انسجام‌بخشی متن

دوره 9، شماره 20، شهریور 1398، صفحه 138-115
فرشته ناصری

3.

بررسی جلوه‌های عنصر زمان در حکایات فرعی مرزبان‌نامه

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 240-215
نجمه السادات عندلیب؛ سعید حسام پور

4.

بررسی سرعت روایت در رمان جای خالی سلوچ

دوره 14، شماره 45، آذر 1389، صفحه 37-63
کاووس حسن لی

5.

بررسی مؤلفة زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 165-190
رویا جدی تازه کند؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری

6.

بررسی نشانه‌های زمانی و مکانی در کشف‌المحجوب، رسالة قشیریّه و تذکرةالأولیاء

دوره 18، شماره 62، اسفند 1393، صفحه 125-145
تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی

7.

بررسی و تحلیل زمان روایی در رمان «مدار صفر درجه» براساس نظریة ژنت

دوره 24، شماره 86، دی 1399، صفحه 81-101
صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی

8.

پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 21-40
غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده

9.

تحلیل داستان «آرش کمان‌گیر» سیاوش کسرایی با تکیه بر تخیل «ترس از زمان» از منظر ژیلبر دوران

دوره 26، شماره 91، فروردین 1401، صفحه 33-60
مجید فرحانی زاده؛ علی تسنیمی

10.

تفسیر شوپنهاور بر اصل جهت کافی

دوره 7، شماره 27، مهر 1390، صفحه 55-72
عبدالله امینی؛ محمد جواد صافیان

11.

تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابن‌سینا

دوره 6، شماره 22، تیر 1389، صفحه 69-89
حسین کلباسی اشتری؛ حسن احمدی زاده

12.

جایگاه «زمان» در نزد دهریون

دوره 10، شماره 38، تیر 1393، صفحه 75-86
یحیی صولتی چشمه ماهی؛ حسین کلباسی اشتری

13.

زمان: ابن سینا،ارسطو، دو دیدگاه یا یکی؟

دوره 8، شماره 32، دی 1391، صفحه 89-102
زهره عبد خدایی؛ حسین کلباسی اشتری

14.

سیستم توصیه‌گر زمان و اعتماد مبنا با استفاده از تشخیص جوامع مبتنی بر گراف

دوره 12، شماره 46، آبان 1402، صفحه 327-360
فاطمه رضایی مهر؛ چیترا دادخواه

15.

عینیت زمان در نگاه ابن‌سینا و کانت

دوره 8، شماره 30، تیر 1391، صفحه 103-114
اعلی تورانی؛ فاطمه دلشاد

16.

کانت، آغازگر مابعدالطبیعه زمان

دوره 6، شماره 21، فروردین 1389، صفحه 71-80
مهدی طاهریان

17.

کانت و علیت به‌عنوان امری پدیداری، فرآیندی، و پیاپی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 27-60
مینو حجت

18.

گذشته ای روشن و آینده ای تاریک پژوهش تطبیقی دو شعر از «امل دنقل» و «منوچهر آتشی»

دوره 11، شماره 33، آذر 1386، صفحه 7-21
علی اکبر احمدی

19.

گودل؛ از نسبیت تا ایدئالیسم سازگاری نسبیت آینشتاین با فلسفۀ کانت درباب مسئلۀ زمان

دوره 7، شماره 26، تیر 1390، صفحه 119-142
علی اکبر احمدی افر مجانی؛ امیر نعیمی

20.

وضعیت زمان، مسئله‌بودگی و صورت‌بندی سیاست‌گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح‌های مجلس هشتم و نهم) .

دوره 8، شماره 33، دی 1396، صفحه 1-36
علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login