1.

آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (براساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم)

دوره 24، شماره 84، تابستان 1399، صفحه 265-300
مهدی حیدری

2.

استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 63-92

3.

اولویت‌بندی فعالیت‌های صنعتی استان یزد با تأکید بر اهمیت منابع آب: تلفیق مدل‌های داده ـ ستانده و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 22، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 27-64
زهرا نصراللهی؛ مهران زارعی

4.

بهره‌برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین‌الملل آب

دوره 21، شماره 63، تابستان 1398، صفحه 163-190
علی نواری

5.

راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 71-102
روح اله اسلامی؛ رضا سرحدی؛ مهدی فیضی

6.

سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 119-141
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی

7.

سهراب سپهری و والت ویتمن : همسفران روشنی

دوره 9، شماره 23، بهار 1384، صفحه 123-141
شهلا رقیب دوست

8.

نَفَـقِـۀ قنات (کاریز) (شیوه‌های تأمین هزینه در نظام آبیاری سنتی)

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 647-665
مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش؛ حجتی محمدرضا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.