1.

بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، خرداد 1393، صفحه 1-23
اصغر مشبکی اصفهانی؛ زینب رضایی

2.

تاثیر رهبری تحول گرا بر تعلق خاطر کاری: نقش میانجی توانمندسازی ساختاری

دوره 32، شماره 107، فروردین 1402، صفحه 45-74
منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا

3.

تحلیل تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروندی سازمانی؛ با توجه به نقش هویت‌یابی سازمانی، تعلق خاطرکاری، توانمندسازی روانشناختی و شخصیت کنشگرا

دوره 32، شماره 107، فروردین 1402، صفحه 229-285
مرضیه دهقانی زاده؛ علی شجاعی فرد؛ سجاد زارعی پیزادانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login