1.

اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 185-204
علی کاوند

2.

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 113-129
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام

3.

آزمون الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافت VAR

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 169-198
تیمور محمدی؛ محمدرضا سلمانی

4.

آزمون نظریه رشد نئوکلاسیک (برداشت Panel Data)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 73-100
نازی محمدزاده اصل

5.

آزمون و تحلیل اثر هزینه های دولت بر درآمد ملی: رویکرد نئو کلاسیک

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 75-108
سید جواد پورمقیم

6.

اقتصاد زیرزمینی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 13-48
علی اصغر اسفندیاری؛ آرش جمال منش

7.

بازار مالی دو بخشی و اثر آن بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 24، پاییز 1384، صفحه 53-76
محمود ختایی؛ رؤیا سیفی‌پور

8.

برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 167-208
محسن مهرآرا

9.

بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها

دوره 5، شماره 16، بهار 1384، صفحه 133-152
شمس الله شیرین بخش

10.

بررسی اقتصادی قاچاق در ایران

دوره 6، شماره 20، بهار 1385، صفحه 43-70
جمشید پژویان؛ مجید مداح

11.

بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

دوره 5، شماره 16، بهار 1384، صفحه 153-181
فتح الله تاری؛ رسول ستاری

12.

بررسی جایگاه صنایع فلزات اساسی و معادن وابسته در اقتصاد ملی و تحول آن در برنامه چهارم (1384 - 1388) بر اساس تکنیک داده - ستانده

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 133-168
بهروز هادی زنوز

13.

تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 57-79
سید صفدر حسینی؛ مرتضی مولایی

14.

تحلیل متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 255-280
هاشم نیکومرام

15.

تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص های EP ،REVA ،EVAو EPS

دوره 6، شماره 20، بهار 1385، صفحه 167-192
هاشم نیکو مرام؛ محمدرضا عسگری

16.

عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP

دوره 6، شماره 20، بهار 1385، صفحه 95-129
عباس شاکری؛ فریدون سلیمی

17.

عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 157-171
ندا فرحبخش؛ آزاده محرابیان

18.

مدل تعادل عمومی کاربردی ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 11-52
منوچهر عسگری

19.

مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرآیندی قابل تحلیل

دوره 4، شماره 13، تابستان 1383، صفحه 197-227
زهرا رزمی

20.

نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری خصوصی ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 229-263
اکبر کشاورزیان پیوستی؛ محمد ضیائی بیگدلی

21.

نقش و جایگاه بیمه حمل و نقل کالا در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 139-155
فرهاد طهماسبی بلداجیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.