1.

اثر تضعیف ارزش پول برتر از تجاری چند کشور در حال توسعه و ایران از طریق روش کشش ها

دوره 2، شماره 6، پاییز 1381، صفحه 185-204
علی کاوند

2.

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 113-129
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام

3.

ارزیابی پایداری مالی دولت در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1388، صفحه 123-137
رضا موسوی محسنی؛ حامد طاهری

4.

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 81-111
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ نصراله مقصودی

5.

بررسی پایداری مالی در ایران

دوره 12، شماره 45، تابستان 1391، صفحه 27-54
زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش؛ مریم بهشتی

6.

بررسی رابطة بین کسری بودجه و تقاضای پول در ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1387، صفحه 41-72
پرویز محمدزاده

7.

بررسی رفتار چرخه‌ای سیاست مالی در ایران

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 75-104
محمد قاسمی؛ پریسا مهاجری

8.

تعیین مسیر تعادلی بدهی عمومی دولت و مقایسه آن با مسیر واقعی بدهی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی رشد درون‌زا

دوره 19، شماره 73، تابستان 1398، صفحه 119-146
علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی

9.

عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1382، صفحه 157-171
ندا فرحبخش؛ آزاده محرابیان

10.

قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار سیاستی

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 105-134
محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ

11.

کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی؟

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 77-102
علی حسین صمدی؛ رضیه تابندهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.