1.

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 121-177
محمد سعید ذکایی؛ نادر مروتی

2.

تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 219-254
الهام وقاری؛ باقر ساروخانی؛ علیرضا کلدی

3.

ساخت مقیاس برای سنجش رفاه اجتماعی با تأکید بر رفاه ذهنی (احساس رفاه)

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-35
عزت الله سام آرام؛ رضا محبوبی

4.

شکاف رفاه ذهنی و عینی: مطالعه تطبیقی استان های کردستان و سمنان

دوره 6، شماره 19، بهار 1398
نادر مروتی؛ سعید ذکایی

5.

مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه‌ای)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 1-28
فرزاد غفوری؛ زهرا محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.