1.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 161-178
زیبا قدرتی؛ سیما قدرتی

2.

افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)

دوره 9، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 1-22
مرتضی کرمی؛ مجتبی تجری

3.

بررسی میزان توانمندی دانش آموزان متوسطه استان گیلان در استفاده از مهارت های زندگی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1385، صفحه 75-98
شهناز کنعانی کتمجانی

4.

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 19-33
موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

5.

نقش مهارت های زندگی در پیش بینی روان دانش آموزان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 101-116
محمود نجفی؛ ایمان الله بیگدلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.