1.

بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

دوره 16، شماره 46، آذر 1388، صفحه 75-105
غلامرضا لطیفی

2.

درآمدی بر اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران: بررسی رویکرد ساخت یا خرید

دوره 4، شماره 16، مهر 1394، صفحه 31-84
محمدرضا شکوهی

3.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه آسیب‌های جسمی و روانی تلفن همراه

دوره 12، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 75-93
لیلا حیدریانی؛ مجید کرامتی مقدم؛ محسن کرامتی مقدم

4.

ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه

دوره 4، شماره 15، فروردین 1393، صفحه 126-142
کریم سواری

5.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

دوره 6، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 1-22
حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

6.

ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

دوره 9، شماره 36، تیر 1398، صفحه 167-182
سحر رضایی؛ آراس رسولی

7.

ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه

دوره 7، شماره 25، مهر 1395، صفحه 187-211
حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

8.

ساخت و رواسازی مقیاس اعتیاد به شبکه های رسانه‌ی اجتماعی در ایران (SMSAS-IR)

دوره 13، شماره 51، خرداد 1402، صفحه 164-184
محمد صابر صابری زفرقندی؛ فرید احمدراد؛ محسن جدیدی؛ سمانه السادات سرکشیکیان؛ فاطمه کریم خانی

9.

سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه‌ی اقتصاد هزینه‌ مبادله

دوره 2، شماره 8، مهر 1392، صفحه 163-183
الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی

10.

طراحی مدل مدیریت زنجیره تامین پروژه ساخت مبتنی بر مدلسازی سیستم های مانا (مورد مطالعه: پروژه ساخت پتروشیمی)

دوره 21، شماره 69، تیر 1402، صفحه 77-127
علی محقر؛ فاطمه ثقفی؛ ابراهیم تیموری؛ جلیل حیدری دهویی؛ عبدالکریم سباعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login