1.

آسیاب دوسنگی میبد: پدیده‌ای ویژه در میان آسیاب‌های کاریزی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 41-78
عبدالعظیم پویا

2.

بند قنات (سری نهفته در دل خاک)

دوره 3، شماره 5.6، اسفند 1373، صفحه 115-133
جواد صفی نژاد؛ بیژن دادرس

3.

قنات و سرمایه اجتماعی

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 149-179
محمد مهدی فداکار داورانی

4.

کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی زیستگاههای کرانه های کویر، و نظامهای وابسته به آن در ایران و بهرهبرداری پایدار از آن

دوره 13، شماره 33، خرداد 1385، صفحه 27-64
محمود جمعه پور

5.

نَفَـقِـۀ قنات (کاریز) (شیوه‌های تأمین هزینه در نظام آبیاری سنتی)

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 647-665
مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش؛ حجتی محمدرضا

6.

نقش حقوق عرفی در مدیریت سنتی توزیع و تقسیم و پایداری آب قنات

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 205-250
محمدسعید جانب اللهی

7.

واکاوی شاخص‌های حکمرانی خوب در دانش بومی قنات قصبه گناباد

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 503-533
شهرزاد صادقی زاده بافنده؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ حجت میان آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login