1.

آثار نگرش علامه طباطبایی در اسلام شناسی هانری کربن در خصوص عرفان و تصوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
مرضیه خزائی

2.

ارزیابی مؤلفه‌ها و مستندات قرآنی نظریه رؤیاانگاری وحی دکتر سروش با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 47، دی 1400، صفحه 7-36
رحمان عشریه؛ محمدعلی اسماعیلی اسماعیلی

3.

بررسی آراء علامه طباطبائی در زمینه زیست اجتماعی انسان؛ همخوانی یا ناهمخوانی؟

دوره 26، شماره 87، دی 1398، صفحه 1-20
محمود تقی زاده داوری

4.

بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 119-138
علی محمدی آشنانی؛ فاطمه السادات ارفع

5.

بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی درباره صفات خبری در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
حمیدرضا مناقبی؛ محمد شعبانپور

6.

بررسی جایگاه گونه‌های روایی در تفسیر از دیدگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی (با تأکید بر آیه‌ی 3 مائده و 33 احزاب)

دوره 9، شماره 34، مهر 1397، صفحه 33-52
محمد شریفی؛ بابک هادیان حیدری

7.

بررسی مفهوم سبع سموات در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی و شیخ طنطاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
مجتبی بیابان پور؛ مجید خاری آرانی

8.

برهان محبت از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399
مریم هزارخوانی؛ سمانه هزارخوانی

9.

پیوند شکاکیت و متافیزیک در فلسفه کانت و علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 445-72
محمدرضا عبدالله نژاد؛ علیرضا محمدزاده قبادلو

10.

تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 40، خرداد 1399، صفحه 28-49
امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ سید علی اسدی

11.

جایگاه اصل علیت در اندیشه اسلامی(با تاکید بر آراء علامه طباطبائی)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 27-44
حمیدرضا بصیری

12.

جستاری در باب حشر حیوانات و جمادات در قرآن با تأکید بر آرای علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 43، اسفند 1399، صفحه 149-174
سیدحسن حسینی

13.

سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 23-50
رضا اکبریان؛ حسن مرادی؛ زهرا ریعان

14.

صورت‌بندی تمایز امور اعتباری از امور حقیقی بر اساس تفسیر علامه طباطبایی از ایده‌آلیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400
علیرضا صادقی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر

15.

نقد آزاداندیشانه در سیره عملی علامه طباطبایی با تاکید بر مقدمه تفسیر المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400
اکبر ساجدی

16.

هستی‌شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن

دوره 6، شماره 22، تیر 1389، صفحه 119-138
رضا علی نوروزی؛ مهدیه کاشانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login