1.

آب و اشکال گوناگون آن در ادبیات عرفانی فارسی (براساس مکتب ابن عربی از قرن هفتم تا نهم)

دوره 24، شماره 84، تیر 1399، صفحه 265-300
مهدی حیدری

2.

آفرینش عالم از منظر فیلون و ابن عربی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1387، صفحه 123-138
طاهره حاج ابراهیمی

3.

بخش ابن عربی از کتاب «وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت»

دوره 3، شماره 9، فروردین 1386، صفحه 77-88
نصرت الله حکمت

4.

تأملی در پیوند فکری مولوی و ابن عربی

دوره 5، شماره 11، خرداد 1379، صفحه 1-30
سیدحسن امین

5.

خاتمیت‌ در ولایـت‌ از منظر عرفان و دین با تکیه بر آراء ابن عربی

دوره 4، شماره 15، مهر 1387، صفحه 25-44
مهین عرب

6.

قرائت و حدت وجودی از آینه در غزلیات بیدل

دوره 15، شماره 49، آذر 1390، صفحه 53-72
شهلا خلیل اللهی

7.

مبانی کلامی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی از دیدگاه علامه طباطبائی و ابن عربی

دوره 13، شماره 49، تیر 1401، صفحه 63-88
محمد شعبان پور؛ فردین دارابی

8.

نظریۀ گلوآن ها؛ مدلی برای وحدت وجود ابن عربی

دوره 12، شماره 47، مهر 1395، صفحه 61-74
بهنام ذوالقدر؛ داوود حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login