1.

آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط‌زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده‌های تابلویی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 179-216
محمدرضا کهنسال؛ سمیرا شایان مهر

2.

اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه

دوره 16، شماره 49، زمستان 1390، صفحه 177-204
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان

3.

ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی در ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 91-119
علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ عابدین قاسمی

4.

بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 89-106
محمدعلی متفکرآزاد؛ رباب محمدی خانقاهی

5.

بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا (MENA)

دوره 8، شماره 30، بهار 1398، صفحه 153-184
وحید محمدی؛ هاجر مظقری؛ فریدون اسعدی

6.

بررسی تأثیر توسعه‌ مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست‌محیطی در ایران در چارچوب فرضیه‌ منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC)

دوره 2، شماره 6، بهار 1392، صفحه 27-48
حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ سعید جعفری

7.

بررسی رابطة علیّتِ گرنجری بین مصرفِ انرژی و رشدِ اقتصادی در ایران طی سالهای 1346- 1381

دوره 7، شماره 24، پاییز 1384، صفحه 117-143
سید عزیز آرمن؛ روح الله زارع

8.

بررسی رابطه علی بین انتشار دی‌اکسیدکربن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در ایران (رهیافت آزمون علیت تودا- یاماموتو)

دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 101-116
سیدکمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ اتابک شهباززاده خیاوی

9.

بررسی سیاست‌های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران: تحلیل داده - ستانده

دوره 3، شماره 7، زمستان 1398، صفحه 51-72
سارا حجت؛ زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا میرزایی

10.

بررسی کارایی مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 43-64
حمید بابایی میبدی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ روح‌الله تقی زاده مهرجردی

11.

تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط‌زیست در ایران (رهیافت ARDL)

دوره 2، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 43-73
سیدکمال صادقی؛ سعید ابراهیمی

12.

تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر مصرف انرژی خانوار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 66-29
نعمت‌الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی

13.

تحلیل مصرف حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( 1346 - 1380 )

دوره 7، شماره 22، بهار 1384، صفحه 115-132
اسدالله جلال آبادی؛ شراره رخشان

14.

ترکیب مصرف و اثرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی: کاربردی از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 17-34
مرتضی خورسندی؛ زهرا عزیزی

15.

رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال‌توسعه و پیشرفته

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 197-236
جواد هراتی؛ غلامرضا زمانیان؛ حجت تقی زاده

16.

رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل‌های علیت خطی و غیرخطی)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 53-170
تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ محسن نصرتیان نسب

17.

رابطه علی انتشار دی‌اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 33-53
داود بهبودی؛ سیمین کیانی؛ سعید ابراهیمی

18.

رشد اقتصادی، مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 189-211
محمدحسن فطرس

19.

مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن با رویکرد پنل فضایی و پیچیدگی اقتصادی: مطالعۀ موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 3، شماره 7، زمستان 1398، صفحه 95-114
ابراهیم محمودی اصل؛ پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبداللهی

20.

مصرف فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران؛ یک رویکرد غیرخطی

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 111-133
فیروز فلاحی؛ جلال منتظری شورکچالیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.