1.

ارتباطات سیاسی کانترهژمونیک:بازنمایی خود و دیگری در گفتمان شبکه خبری پرس تیوی

دوره 5، شماره 19، آبان 1398، صفحه 227-260
محمدقلی میناوندچال؛ سیمین مشکواتی

2.

از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت

دوره 23، شماره 74، آذر 1395، صفحه 111-148
محسن کرمانی نصرابادی؛ ابوالفضل دلاوری

3.

انگیزه ها و اهداف کمک های خارجی آمریکا؛ مطالعه موردی پاکستان

دوره 10، شماره 38، آبان 1400، صفحه 113-139
علی صباغیان؛ مسعود فتحی پور

4.

تبیین جامعه‌شناختی گفتار هویت سیاسی و تحولات معنایی آن در گفتمان انقلاب اسلامی‌ ایران 1357 (مورد مطالعه: سال‌های خرداد 76 تا خرداد 92)

دوره 25، شماره 81، شهریور 1397، صفحه 135-169
حسن نظری؛ سیف الله سیف اللهی؛ حسن سرایی

5.

تحلیل نشانه- معناشناسانه طرحواره عاطفی در گفتمان دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»

دوره 25، شماره 89، مهر 1400، صفحه 167-189
علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام

6.

چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

دوره 27، شماره 90، مهر 1399، صفحه 195-230
سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ

7.

چین در روابط هژمونیک نظام‌ جهانی پساآمریکایی

دوره 13، شماره 49، تیر 1403، صفحه 201-242
ابوالفضل آنائی

8.

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 229-258
علی آدمی؛ عبداله مرادی

9.

گسست هژمونیک و تأثیر آن بر بحران مشروعیت دولت در فرانسه (2017ـ2020)

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1400، صفحه 33-71
رکسانا نیکنامی

10.

گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ( با تأکید بر کاهش فقر و محرومیت)

دوره 20، شماره 61، شهریور 1392، صفحه 1-44
جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی

11.

واکاوی تاثیر تروریسم بر هژمونی و قدرت منطقه‌ای ایران

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 41-67
شهروز شریعتی؛ بهنام وکیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login