1.

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در شهر یزد

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 164-189
سیدرضا جوادیان؛ مهرناز السادات حیدرپور یزدی؛ سیده مریم بهزادمنش

2.

اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 23-51
علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

3.

اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر تاب‌آوری مورد مطالعه؛ زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم.

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 107-139
حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ زهرا نادری ملک

4.

تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و مدیریت هیجان‌ها در افزایش تاب‌آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار.

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 41-76
اصغر جعفری؛ سیدمجید حسینی؛ میترا فاضلی

5.

سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن مطالعه موردی: زنان سرپرست‌خانوار شهر قروه

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 68-102
حسین یحیی زاده؛ محمود رمضانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.