1.

ادراک حسی افلاطون در نظام پارمنیدسی

دوره 4، شماره 16، دی 1387، صفحه 9-26
ابراهیم موسوی

2.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 159-192
محمود محمدی الموتی؛ محمد رضا حدادی؛ یونس نادمی

3.

بررسی رشد عایدات موردانتظار و مدل‌های ارزشیابی حقوق صاحبان سهام

دوره 7، شماره 25، تیر 1386، صفحه 279-316
هاشم نیکومرام؛ رویا دارابی

4.

پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA)

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 95-125
محمدحسن فطرس؛ مصطفی امید علی؛ امیرمحمد گلوانی

5.

پیش بینی سطح سازگاری نوجوانان بر اساس ویژگی‌های روان‌شناختی با استفاده از مدل‌های رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 14، دی 1392، صفحه 89-110
حسین پورشهریار

6.

تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 1394

دوره 7، شماره 25، بهمن 1384، صفحه 23-46
محمود ختایی؛ پروین اقدامی

7.

خوشه‌بندی و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت‌تصمیم C5

دوره 15، شماره 59، مهر 1397، صفحه 135-157
محمدرضا مهربان پور؛ ملیحه حبیب زاده

8.

زمینه فلسفی پیش بینی علمی در عرصه سیاسی تاریخ مندی و فلسفه سیاسی

دوره 5، شماره 8، تیر 1382، صفحه 143-157
محمد جواد غلامرضا کاشی

9.

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

دوره 7، شماره 27، دی 1386، صفحه 83-117
بیژن بیدآباد؛ کامبیز پیکارجو

10.

مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای پیش‌بینی ریاضی

دوره 7، شماره 25، تیر 1386، صفحه 237-251
عباس طلوعی اشلقی؛ شادی حق دوست

11.

مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت بنزین با استفاده از شبکه عصبی GMDH

دوره 12، شماره 36، مهر 1387، صفحه 58-37
حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ فاطمه سلیمانی کیا

12.

مقایسه توانایی پیش‌بینی مدل‌های VAR ، ARIMA و شبکه‌های عصبی (ANN) :تقاضای جهانی نفت اوپک

دوره 1، شماره 4، مهر 1391، صفحه 145-168
مصطفی گرگینی؛ شهرام گلستانی؛ فاطمه حاج‌عباسی

13.

مقایسه کارایی مدل‌های کلاسیک و شبکه‌های پویا در کاربردی از مدل‌های خودتوضیح شبکه‌ای تعمیم‌یافته

دوره 22، شماره 84، فروردین 1401، صفحه 171-194
سیدمحمد حسینی؛ رامین خوچیانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login