1.

انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 223-262
محمد حسین پناهی

2.

بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت

دوره 6، شماره 21.22، شهریور 1378، صفحه 37-53
سیدمهدی الوانی

3.

بازنگری در تعریف نظریه با رویکرد کتاب‌شناختی

دوره 6، شماره 20، تیر 1398، صفحه 75-93
فریده کعب عمیر؛ غلامرضا حیدری

4.

بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 13-37
عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

5.

دو نظریه عمده در زمینه ولایت فقیه

دوره 5، شماره 17.18، شهریور 1374، صفحه 1-25
عبدالله جاسبی

6.

سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

دوره 9، شماره 33.34، شهریور 1381، صفحه 9-26
سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

7.

فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 49-75
حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو

8.

کاربرد نظریه های رشد شغلی در مشاوره شغلی (پیوند بین نظر و عمل)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1385، صفحه 51-60
عبدالله شفیع آبادی

9.

کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

دوره 5، شماره 17، دی 1393، صفحه 97-119
سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان

10.

گشایش های نظری در مطالعات جامعه شناختی دین

دوره 15، شماره 40، فروردین 1387، صفحه 1-139
علیرضا شجاعی زند

11.

نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، بهمن 1395، صفحه 67-105
اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login