1.

احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان

دوره 5، شماره 15، اسفند 1399، صفحه 1-25
سیدمحسن موسوی؛ سحر امینی گوهرریزی؛ هانیه لطفی پور؛ راضیه رهنما

2.

بـررسـی مـزیـت نسبـی ایـران در تولید و صـادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 10، شماره 36، فروردین 1389، صفحه 255-283
سید ابراهیم حسینی نسب؛ مجید آقایی؛ محمد رضایی پور

3.

تاثیر معماری ایرانی - اسلامی بر انگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی از مقصد ایران

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1385، صفحه 57-80
اکبر پورفرج؛ محمدحسین خشخو ایمانی؛ ریحانه بهبودی

4.

تحلیل نقش توسعه گردشگری خلاق شهری در افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان

دوره 16، شماره 55، مهر 1400، صفحه 319-355
مهدی مسیبیان ریزی؛ سمانه مسیبی

5.

توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه‌های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه‌های تاریخی شهر اصفهان)، دکتر مسعود تقوایی، اعظم صفرآبادی

دوره 3، شماره 12، آبان 1391، صفحه 59-78

6.

جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی شهری : مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 165-193
محمد نجارزاده

7.

رتبه بندی اماکن تاریخی شهر اصفهان از دیدگاه جهانگردان اروپای شرقی با استفاده از روش آریان

دوره 6، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 143-162
علی خاتمی فیروز آبادی

8.

روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

دوره 9، شماره 27، آبان 1393، صفحه 143-164
امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند

9.

شناسایی و تدوین مدیریت هماهنگ شهری در کلان‌شهر اصفهان

دوره 9، شماره 36، مهر 1397، صفحه 61-101
غلامرضا لطیفی

10.

کاتالاکسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله در کاتالاکسی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 27، دی 1386، صفحه 285-331
محسن رنانی؛ ایمان باستانی‌فر

11.

مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 3-22
احمد شعبانی؛ حمیده جعفری؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی

12.

نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

دوره 9، شماره 19، آذر 1381، صفحه 35-56
محمود کتابی؛ وحید قاسمی

13.

نقش شبکه اجتماعی (اینستاگرام ) برشکل گیری هویت شهروندی(مورد مطالعه شهروندان ، شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 33، خرداد 1402، صفحه 492-455
نجمه کریمیان طالخونچه؛ نفیسه صدر ارحامی؛ اکرم حمیدیان؛ فرحناز مصطفوی کهنگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login