1.

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60
ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری

2.

اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1387، صفحه 1-18
محمد عرب مازاریزدی؛ محمود مصطفی زاده

3.

ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 129-155
محمدرضا عباس زاده؛ جواد رجبعلی زاده؛ مصطفی قناد

4.

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49
محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

5.

بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 87-103
محمد علی آقایی؛ علی اکبر جوان؛ محمد ناظمی اردکانی؛ ابراهیم موسوی

6.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود

دوره 7، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 79-100
غلامرضا کردستانی

7.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 151-171
یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

8.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 185-203
عباس افلاطونی

9.

تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395
عباس افلاطونی

10.

تاخیر اعلان سود و مدیریت سود

دوره 7، شماره 28، زمستان 1388، صفحه 115-141
علیرضا مهرآذین

11.

جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود

دوره 14، شماره 57، بهار 1397، صفحه 1-23
علی ثقفی؛ مظفر جمالیان‌پور

12.

حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 103-123
افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد

13.

رابطه ی بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت

دوره 7، شماره 27، پاییز 1388، صفحه 109-126
فرخ برزیده

14.

رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 173-212
حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده

15.

رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود

دوره 6، شماره 24، زمستان 1387، صفحه 79-115
یحیی حساس یگانه؛ صابر شعری؛ سید حسین خسرونژاد

16.

کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 111-140
نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی

17.

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 37-58
احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

18.

مدیریت سود و قیمت‌گذاری ریسک در صنعت بانکداری: شواهدی از ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 1-32
احمد بدری؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ علی طهماسبی ترشیزیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.