1.

ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری(مطالعه موردی: شعب بانک)

دوره 8، شماره 21، تیر 1390، صفحه 21-37
محمد حسین طحاری مهرجردی؛ داریوش فرید؛ حمید بابایی میبدی

2.

ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

دوره 15، شماره 46، مهر 1396، صفحه 73-96
مسلم نیلچی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ سیدحسین رضوی حاجی آقا؛ احمد بدری

3.

ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شش سیگما

دوره 13، شماره 36، فروردین 1394، صفحه 5-26
سید حیدر میر فخرالدینی؛ فاطمه عزیزی

4.

ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

دوره 6، شماره 17، مهر 1386، صفحه 135-151
مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی

5.

ارزیابی زنجیره تامین گردشگری روستایی روستای مصر

دوره 11، شماره 35، آذر 1395، صفحه 41-62
مجتبی قدیری معصوم؛ پژمان حاتمی فر؛ سید مهدی طباطبایی

6.

ارزیابی عملکرد رسانه‌های پخش در شبکه‌های اجتماعی آنلاین با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 7، شماره 28، دی 1400، صفحه 303-269
هانیه حقیقی نیا؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ محمد سلطانی فر

7.

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS

دوره 16، شماره 49، تیر 1397، صفحه 139-171
حسین صفری؛ عالیه کاظمی؛ احمد مهرپور لایقی

8.

ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل بهره وری صنعت ایران طی سالهای 1379-1359: رویکرد تحلیل پوشش داده ها

دوره 1، شماره 3، دی 1382، صفحه 1-30
محمدرضا مهرگان؛ محمد رحمانی

9.

ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و مدل برنامه ریزی آرمانی

دوره 8، شماره 19، دی 1389، صفحه 1-22
اکبر عالم تبریز؛ راضیه فرجی؛ حسام سعیدی

10.

ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها

دوره 5، شماره 16، فروردین 1384، صفحه 77-100
هاشم نیکومرام؛ نسرین قائی؛ محمدرضا علیرضایی

11.

ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور ( به روش تحیل پوششی داده ها)

دوره 7، شماره 22، فروردین 1384، صفحه 69-90
محمد حسین پورکاظمی؛ سید حسن غضنفری

12.

ارزیابی کارایی و تحلیل توان مدیریتی بخش انتقال برق منطقه ای با حضور متغیرهای زمینه ای

دوره 21، شماره 70، مهر 1402، صفحه 89-127
ماریه نعمتی زاده؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ لیلا خوش اندام

13.

انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، فروردین 1392، صفحه 41-60
علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری

14.

بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر مدل-های پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 15، شماره 60، دی 1397، صفحه 77-101
نظام الدین رحیمیان؛ سیدجواد میرعباسی؛ آتنا خازن

15.

بررسی رابطه بین مالکیت متقابل و کارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول

دوره 15، شماره 58، تیر 1397، صفحه 137-159
حمزه دیدار؛ غلامرضا منصورفر؛ جبراییل رحیمی

16.

تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه ای تطبیقی

دوره 7، شماره 27.28، اسفند 1379، صفحه 129-146
عادل آذر

17.

تحلیل کارایی تکنیکی و توان مدیریتی در بخش سلامت ایران

دوره 22، شماره 72، فروردین 1403، صفحه 37-72
شرمینه صفرپور؛ علیرضا امیرتیموری؛ سهراب کردرستمی؛ لیلا خوش اندام

18.

رتبه بندی استانهای کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (با به کارگیری شاخصهای توسعه انسانی)

دوره 8، شماره 27، تیر 1385، صفحه 173-153
عادل آذر؛ داود غلامرضایی

19.

مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده ها(DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام

دوره 6، شماره 15، فروردین 1386، صفحه 1-24
صفر فضلی؛ صالح منصوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login