1.

اثر بازتوزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از مدل شبه داده ستانده

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 167-192
علی اصغر اسفندیاری؛ حمیده نیسی

2.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

دوره 10، شماره 34، بهار 1387، صفحه 99-124

3.

ارتباط بین شاخص توزیع درآمد و شاخص سلامت در ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1390، صفحه 137-158
جمشید پژویان؛ ویدا واعظی

4.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

دوره 10، شماره 36، بهار 1389، صفحه 223-254
علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

5.

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

دوره 19، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 117-147
یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی

6.

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 38، بهار 1388، صفحه 31-52

7.

بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 187-203
علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی

8.

بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 89-122
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

9.

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و توزیع درآمد در مناطق مختلف ایران

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 97-122
مهدی صادقی شاهدانی؛ اکبر کمیجانی؛ محمد هادی زاهدی وفا؛ محمد غفاری فرد

10.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 1-29
علی قنبری؛ مجید آقایی؛ مهدیه رضا قلی زاده

11.

بررسی تأثیر سیاست‌های مالی بر‌توزیع درآمد در ایران

دوره 11، شماره 40، بهار 1390، صفحه 31-48
عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر

12.

بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید

دوره 17، شماره 65، تابستان 1396، صفحه 1-24
علی مزیکی

13.

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1379، صفحه 79-100
مهنوش عبداله میلانی

14.

بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1384، صفحه 113-137
محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی رنجبرکی

15.

بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 75-99
احمد جعفری صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صادق‌زاده یزدی

16.

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

دوره 7، شماره 23، تابستان 1384، صفحه 119-145
جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی

17.

تاثیر تغییرات قیمت‌های نسبی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 18، شماره 71، زمستان 1397، صفحه 1-19
سهیلا پروین؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ وحید رضائی

18.

تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در استان‌های منتخب کشور ایران (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

دوره 15، شماره 57، تابستان 1394، صفحه 109-140
علیرضا شکیبایی؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی؛ محمدرضا احمدی‌نژاد

19.

تأثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 89-111
محمدمهدی برقی اسکویی؛ حسین صادقی سقدل؛ داود بهبودی

20.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 115-149
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری

21.

رشد اقتصادی و طبقه متوسط

دوره 15، شماره 56، بهار 1394، صفحه 1-42
سهیلا پروین

22.

وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شبیه سازی آثار آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع درآمد

دوره 15، شماره 58، پاییز 1394، صفحه 61-82
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.