1.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران

صفحه 9-34
مجتبی** اسدزاده؛ گودرز افتخار جهرمی

2.

مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

صفحه 289-314
حامد نجفی؛ محمود صادقی؛ مرتضی شهبازی نیا

3.

عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها

صفحه 35-62
عبدالواحد افضلی؛ مهدی شهابی؛ محمد مهدی الشریف

4.

محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها

صفحه 63-90
منصور امینی؛ سیمین واحدی

5.

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها

صفحه 90-114
علی انصاری؛ جواد عسکری دهنوی

6.

نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه

صفحه 115-138
محمدتقی کریم پور آل هاشم؛ سید محمد تقی علوی؛ ناصر مسعودی؛ محمد مظهری

7.

نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی

صفحه 139-166
حسن بادینی؛ فرزانه متوسلیان

8.

مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات

صفحه 167-200
میرقاسم جعفرزاده؛ علی سیدین

9.

بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران

صفحه 201-228
مرتضی حاجی پور

10.

نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی

صفحه 201-228
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا

11.

اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا

صفحه 225-288
مهدی ناصر؛ حسین صادقی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.