1.

کاربرد یادگیری تقویتی در یک مدل‌سازی عامل‌محور برای بازار عمده‌فروشی برق ایران

صفحه 1-40
محمدرضا اصغری اسکوئی؛ فرهاد فلاحی؛ میثم دوستی‌زاده؛ سعید مشیری

2.

پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با ترکیب روش های آنالیز مؤلفه های اصلی و رگرسیون بردار پشتیبان

صفحه 41-60
الهام حاجی کرم؛ رویا دارابی

3.

آزمون قیمت گذاری دارایی های مالی در شرکت های بخش شیمیایی و پتروشیمی: مقایسه الگوهای عاملی

صفحه 61-94
رضا طالبلو؛ حسین شیخی

4.

پیش‌بینی تراز داخلی گاز طبیعی: با استفاده از مدل ترکیبی ARDL و میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه (ARIMA)

صفحه 95-125
محمدحسن فطرس؛ مصطفی امید علی؛ امیرمحمد گلوانی

5.

رابطه بین مصرف حامل‌های انرژی و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی ایران: آزمون علیت گرنجری در پانل‌های مختلط نامتجانس

صفحه 125-128
ابوالقاسم گل‌خندان؛ محمد علیزاده

6.

ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ

صفحه 159-192
محمود محمدی الموتی؛ محمد رضا حدادی؛ یونس نادمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.