1.

تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE

صفحه 1-36
ثریا رفیعی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری

2.

ارزیابی رابطه بین هزینه‌های امنیت و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در ایران

صفحه 37-66
سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی

3.

اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل‌های همپوش و بازار ناقص نیروی کار

صفحه 67-104
مرضیه بهمنی؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی

4.

بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران

صفحه 105-139
طیبه چمن؛ پریسا مهاجری؛ علی عرب مازار یزدی

5.

تاثیر مؤلفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده‌ها

صفحه 141-183
علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ غلامرضا کشاورز حداد

6.

رهیافتی نوین در تعیین میزان بهینه قرارداد بیمه سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 185-204
محمد بامنی مقدم؛ مصطفی پورعلی زاده جوبجار کلی؛ هادی اسماعیل پور مقدم

7.

کاربرد سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی

صفحه 205-236
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص

8.

چگونگی‌توزیع ‌تابعی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد در اقتصاد متعارف ونظرات شهیدصدر

صفحه 237-263
احیاء عیوضی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.