1.

بررسی آراء علامه طباطبائی در زمینه زیست اجتماعی انسان؛ همخوانی یا ناهمخوانی؟

صفحه 1-20
محمود تقی زاده داوری

2.

بی ثباتی سیاسی در دوره مشروطه از منظر مناسبات بین دولت و جامعه

صفحه 21-58
علیرضا بی زبان؛ مصطفی اجتهادی

3.

فهم تجربه‌‌های تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه‌‌های ایران: مطالعه موردی ترک‌ها و کردها

صفحه 59-91
ابوتراب طالبی؛ سجاد علیزاده

4.

واکاوی پالیمسست‌های فرهنگی در آثار نویسندگان ایرانی دور از وطن:موردپژوهی فریدون اسفندیاری و فیروزه جزایری دوما

صفحه 93-114
عبدالله کریم زاده

5.

بازنمایی وطن در میان‌ذهنیت مهاجران: رهیافتی نظری به دیاسپورای ایرانی

صفحه 115-154
سعیده سعیدی

6.

تحلیل تجربه‌زیسته زنان از مهاجرت (مطالعه‌ی مهاجرت برون‌مرزی زنان)

صفحه 155-178
شکوه افیونی؛ عاصمه قاسمی

7.

آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سد آزاد)

صفحه 179-215
علی نوری ثانی؛ رضا علی محسنی؛ مجید کوششی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.