1.

الگوی ساختاری رابطه قلدری سازمانی با مقاومت در برابر تغییر در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

صفحه 1-34
عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه

2.

رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

صفحه 35-56
مهدی عزیزی؛ جواد پورکریمی؛ سیدمحمد میرکمالی

3.

تأثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی

صفحه 57-83
فریبا فخرادخانی؛ هادی رزقی شیرسوار

4.

شناسایی مولفه های رهبری هوشمند برای دانشگاهها

صفحه 85-108
عالمه کیخا

5.

بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی

صفحه 109-136
علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ زهرا شاهی

6.

عدالت سازمانی و تعهد به تغییر به واسطه تعهد سازمانی آموزگاران

صفحه 137-154
غفار کریمیان پور؛ قادر رضایی؛ سید محمد جابر باقری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.