1.

سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی

صفحه 1-30
محمدحسین دهقانی‌زاده؛ مسعود حسین‌چاری؛ مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب

2.

بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

صفحه 31-53
نیلوفر میکائیلی؛ سعید رجبی؛ مسلم عباسی؛ خدیجه زمانلو

3.

مقایسه اثربخشی روش‏های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی

صفحه 55-79
آزاد الله کرمی؛ حسن ملکی؛ افشین بابامرادی

4.

بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

صفحه 79-93
احمد عابدی؛ آذین‌دخت معماریان؛ مژگان شوشتری؛ فرشته گلشنی منزه

5.

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

صفحه 95-114
مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

6.

شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری

صفحه 115-137
زهرا مهدوی؛ ایراندخت فیاض

7.

بررسی آموزشی مهارت های حرفه ای در گزینش دستیاران جراح دامپزشک در ایران

صفحه 139-154
مهدی مرجانی؛ رزیتا سپهرنیا

8.

ارائه الگوی پیش‏بینی عوامل فردی و آموزشی ( سازمانی) مؤثر بر بهره‏وری

صفحه 155-184
محمد غفاری مجلج


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.