1.

تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی از بازار کار مورد مطالعه؛ مناطق 17، 18 و 19 شهر تهران

صفحه 1-32
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

2.

تحلیل شبکه مضامین روانی _ اجتماعی رفاه ذهنی : یک مطالعه کیفی بر اساس شواهد آزمون شده

صفحه 33-68
زهرا راجی؛ سید مهدی سرکشیکیان؛ نرگس باباخانی

3.

زمینه های فرهنگی کنش اقتصادی شهروندان کرمانشاهی در حوزه رفاه اجتماعی

صفحه 69-110
شریف خسروی ترازک؛ ابوتراب طالبی

4.

فراتحلیل مطالعات انجام شده درباره ادراک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 111-144
محسن محمدی؛ محمد مهتری آرانی؛ سمانه نقی پور ایوکی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

5.

مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایة اجتماعی و رفاه ذهنی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای ساکن در شهر تهران)

صفحه 145-184
مینا شیروانی ناغانی؛ افسانه ادریسی؛ زهرا سادات مشیر استخاره

6.

اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه‌های مجازی بومی در خصوص انتشار اخبار کرونا در بین شهروندان کاشانی در سال 1399

صفحه 185-215
جواد شکرریز؛ شاهپور صلواتی؛ طیبه مقدسی نیا؛ زهره رافضی

7.

بررسی سازوکارهای برساخت مسائل محیط‌زیستی ( مورد مطالعه: کارزار مردمی توقف تونل بهشت آباد)

صفحه 217-274
بهرنگ ضابطیان؛ مرضیه موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login