1.

شناسه نشریه ، سال سی ام ، شماره 100، تابستان1400


2.

سخن سردبیر

صفحه 7-8

3.

جانمایی صندلی‌های سیاسی و حرفه‌ای در نظام مدیریت دولتی ایران (ماهیت، محتوی و شاخص‌ها)

صفحه 9-34
غلامعلی طبرسا

4.

طراحی مدل پیشرفت مسیر شغلی براساس الگوی مدیریت دانش

صفحه 35-64
میثم ستونه؛ مجتبی طبری؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده

5.

قدرت برتر هیئت‌مدیره یا مدیرعامل؟

صفحه 65-105
محمدصادق هاشمی؛ امین معینیان؛ مهدی ابراهیمی

6.

عوامل مدیریت اثربخش پروژه‏ های بهبود در جریان تعالی‏ گرایی سازمانی

صفحه 107-136
وحید برادران؛ علیرضا اسدالهی

7.

طراحی الگوی حضور غیرموجه منابع انسانی سازمان ها با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 137-162
میر هادی موذن جمشیدی؛ راضیه باقرزاده خداشهری

8.

بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت

صفحه 163-191
داود قربان زاده؛ شادان وهاب زاده؛ الهه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login