1.

آسیب‌شناسی اشتغال کودکان کار خیابانی تهران: یک پژوهش گراند تئوری

صفحه 1-36
عبدالله شفیع آبادی؛ اعظم کلائی؛ مریم پورموسوی

2.

وضعیت اقتصادی و طرد اجتماعی: مورد مطالعه معلمان شهر زاهدان

صفحه 37-73
محمد عثمان حسین بر؛ مرضیه امیریان

3.

نابرابری و فساد؛ شناسایی مسیرهای برون‌رفت از دام نابرابری_فساد

صفحه 75-104
محمد امیرپناهی؛ مهدی مالمیر؛ رسول عباسی تقی دیزج

4.

تحلیل نظام تامین اجتماعی ایران در برنامه های توسعه پسانقلاب

صفحه 105-146
زهره شهبازی؛ کرم حبیب پور؛ مصطفی ازکیا

5.

حمایت های غیررسمی و تمایل به فرزندآوری در بستر باروری پائین: مطالعه شهرهای نوشهر و چالوس

صفحه 147-186
محمدجلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی؛ رسول صادقی؛ عارفه جوادی نیا

6.

بررسی میزان گرایش به خرافات و ارتباط آن با شاخص های توسعه انسانی (مورد مطالعه : شهروندان شهر کرج)

صفحه 187-223
رضا صفری شالی؛ علیرضا کریمی؛ مژگان سیفی

7.

نقش آموزش و یادگیری در ارتقا تاب‌آوری اجتماعی شهروندان (نمونه موردمطالعه: محله مجد شهر مشهد)

صفحه 225-255
تکتم حنایی؛ فاطمه غلامی

8.

فراتحلیل مطالعات تجربی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی اجتماعی در ایران

صفحه 257-285
مهری سادات موسوی؛ عهدیه اسدپور

9.

سرمایه اجتماعی خانواده، حلقه مفقوده در فهم تجارب زیسته زنان در مواجهه با سرطان

صفحه 287-316
معصومه قاسمی؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر

10.

تبیین شهر شاد از منظر شهروندانِ شهر اردبیل

صفحه 317-348
اسماعیل جهانی دولت آباد؛ چنور محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login