1.

مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-36
جعفر باباجانی؛ بهروز خدارحمی

2.

مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 37-58
احمد احمدپور؛ معصومه شهسواری

3.

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 59-81
حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

4.

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها

صفحه 83-103
غلامحسین اسدی؛ ماریا ایوخنه القیائی

5.

بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه گذاری

صفحه 105-129
مهدی سدیدی؛ احمد محمدی سانیانی

6.

رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر درگزارشگری مالی

صفحه 131-156
زهرا حاجیها؛ مجتبی فتحی مقدم بادی

7.

رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 157-173
اسفندیار ملکیان؛ فرازنده عبدی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login