1.

یک روش تکاملی برای طبقه بندی اعتباری مبتنی بر رویکرد تجمیع زدایی ترجیحات

صفحه 1-34
امیر دانشور؛ مصطفی زندیه؛ جمشید ناظمی

2.

بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

صفحه 35-62
محسن شفیعی نیک آبادی؛ حبیب فرج پور خاناپشتانی؛ حسین افتخاری؛ علی اصغر سعدآبادی

3.

ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته

صفحه 63-90
امین کرامتی؛ مجید اسماعیلیان؛ مسعود ربیعه

4.

ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

صفحه 91-114
محمد مهدی بحرالعلوم؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی؛ قاسم بولو

5.

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

صفحه 115-144
علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

6.

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

صفحه 145-170
محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی

7.

بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم سری موازی با زیرسیستمهای - k-out-of-n با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار

صفحه 171-188
مانی شریفی؛ قاسم چراغ


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.