1.

شناسایی و تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان به ازدواج (مطالعهای با رویکرد ترکیبی)

صفحه 1-46
محمدصالح طیب نیا؛ راحله کاردوانی؛ سعیده یراقی

2.

ارزش‌ها و سبک‌های زندگی جوانان ایرانی در نیم‌قرن اخیر: تداوم‌ها و گسست‌ها

صفحه 47-88
محمدسعید ذکائی

3.

جنسیت و فهم سوژگی زنان از قرنطینه خانگی در بحران کرونا

صفحه 89-132
محمدتقی کرمی

4.

جشن عروسی، به‌مثابه صنعتی نوظهور (مطالعه‌ای در شهر همدان)

صفحه 133-174
معصومه طالبی دلیر؛ علیخواه فردین؛ سید هاشم موسوی

5.

مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

صفحه 175-215
ابراهیم صالح آبادی

6.

ارائۀ الگوی بینافرهنگی ارزش های کار و کاربست آن در فضای همکاری سازمانهای مردم نهاد محلۀ هرندی تهران

صفحه 217-257
میترا عظیمی؛ سیمین ویسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login