1.

ارائه چارچوبی برای عناصر برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مادالعمر با استفاده ظرفیت فضاهای مجازی

صفحه 8-46
یوسف ساجدی فر؛ یوسف ادیب؛ بهنام طالبی

2.

تأثیر یادگیری تلفیقی بر حضور عاطفی دانش آموزان دوره ابتدایی در درس علوم

صفحه 48-63
اسماعیل زارعی زوارکی؛ مهدی واحدی؛ محمدرضا حیدری

3.

بررسی میزان و نوع استفاده دانش‌آموزان متوسطه از فضای مجازی: مورد مطالعه استان همدان

صفحه 64-82
بهروز سپیدنامه؛ فرهاد سراجی؛ علی اکبر عسگری مطیع؛ حسن مومنی؛ سعید زمانی

4.

رابطه سرزندگی تحصیلی و تجارب یادگیری با تفکر انتقادی دانشجویان در دوره کووید 19: نقش میانجی‌ سرمایه روان‌شناختی

صفحه 84-104
سیدمهدی زعیم زاده؛ اصغر جعفری

5.

ترند تکنولوژی های نوین در یادگیری و تدریس، با تاکید بر چالش ها و سیاست های مورد نیاز در عصر پساکرونا

صفحه 106-128
علی خورسندی طاسکوه؛ زهرا جامه بزرگ؛ امیر عسگری

6.

واکاوی رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری ضمنی دوران کرونا در نظام آموزش و پرورش (مطالعه موردی: معلمان مدارس ابتدایی)

صفحه 130-146
منیره زمانی؛ رحیم مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login