1.

تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن با تأکید بر نقش حکمرانی خوب

صفحه 11-42
ابراهیم بهرامی نیا؛ سمانه نورانی آزاد؛ سید حسین ایزدی؛ رضا شمس اللهی

2.

مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با تمرکز بر شاخص‌های مالی و اقتصادی

صفحه 43-70
اسحق زرین؛ فروزان بکتاش؛ سید رسول آقاداوود

3.

اثر مالیات شناور بر مصرف بنزین روی توزیع درآمد در مناطق شهری ایران براساس شبیه‌سازی داده‌های خرد با استفاده از مدل AIDS

صفحه 71-109
علی اصغر سالم؛ سیاب ممی پور؛ معصومه عزیزخانی

4.

ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

صفحه 111-146
محمد صیادی؛ حبیب سهیلی احمدی؛ راضیه سادات موسوی خالدی

5.

ریسک ژئوپولتیک، نااطمینانی اقتصادی و تغییر رژیم تولید نفت، مطالعه موردی ایران و عربستان سعودی

صفحه 147-176
محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ یاور دشتبانی

6.

شناسایی و رتبه بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز جهت انتقال ریسک های صنعت نفت ایران به بازار سرمایه

صفحه 177-214
محمد رضا کاظمی نجف آبادی؛ محمد مهدی حاجیان؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ محمد هاشم بت شکن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login