1.

تأثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر نشانه‌های مثبت و منفی کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی

صفحه 1-26
محسن امیری

2.

مقایسه سلامت روان مادران دارای نوجوان با نیازهای ویژه و مادران دارای نوجوان عادی

صفحه 27-50
حسین تقی زاده

3.

اثربخشی داستان‌های اقتباسی- آفرینشی- افزایشی (ACE) بر آموزش مفاهیم مکان‌های عمومی به دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی خفیف

صفحه 51-66
فریبا ایمانی

4.

اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی در کودکان با اختلال‌های طیف درخودماندگی

صفحه 67-82
پرویز شریفی درآمدی

5.

بررسی نقش میانجی‌گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان

صفحه 83-106
مهدی عبداله زاده رافی

6.

ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان

صفحه 107-126
بهروز کریمی

7.

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت‌های زندگی مستقل

صفحه 127-142
سالار فرامرزی

8.

اثر فراگیرسازی دانش‌آموزان کم شنوا در مدارس عادی بر سازگاری اجتماعی آنان

صفحه 143-164
قدرت اله جهانی

9.

تأثیر مداخله‌های روان‌شناختی و آموزشی مبتنی بر خانواده بر بهبود رفتارهای سازشی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

صفحه 165-182
احمد یارمحمدیان

10.

مقایسه میزان کنترل توجه و حواس‌پرتی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

صفحه 183-202
سجاد بشرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login