1.

در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

صفحه 7-34
عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی

2.

توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها

صفحه 35-66
فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی

3.

حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان

صفحه 99-117
بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز

4.

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

صفحه 99-117
رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان

5.

سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی

صفحه 119-141
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی

6.

متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 143-161
علیرضا جمشیدی؛ علیرضا نوریان

7.

قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی

صفحه 163-185
جمشید غلاملو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login