1.

تدوین مدل علّی فرسودگی تحصیلی با توجّه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

صفحه 1-27
محمد رضا فلسفی نژاد؛ محسن عزیزی ابرقوئی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ فریبرز درتاج

2.

حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

صفحه 29-54
الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور

3.

شناسایی ابعاد کارکرد خانواده در فرایند مشاوره خانواده با جهت گیری اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحه 55-80
محمد ثناگویی زاده؛ عذری اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ ر ضوان السادات جزایری

4.

مطالعه اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه

صفحه 81-109
زهره ملایی؛ فریبا خوشبخت؛ محمدحسن کریمی

5.

نقش باورهای ارتباطی و معنوی در خرسندی زناشویی؛ ارائه یک مدل فرضی

صفحه 111-130
محمدسجاد صیدی؛ علی محمد نظری؛ محمد ابراهیمی

6.

اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه‌توزی دانش آموزان پسردبیرستانی

صفحه 131-143
محسن محمدی؛ ریحانه طالبی

7.

مقایسه خودافشاسازی، صمیمیت و پردازش هیجانی در زنان متاهل مبتلا به فوبی اجتماعی و زنان سالم

صفحه 145-163
فرشته پورمحسنی کلوری؛ ژیلا شیرزاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login