1.

بررسی تطبیقی اثرات پیشرفت فنی بر روی بهره وری عوامل تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی (بررسی موردی: ایران)

صفحه 11-35
صفی الله بخشعلی؛ احمد مجتهد

2.

عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

صفحه 37-76
مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری

3.

ارزیابی کارایی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدلهای محک زنی راضی تحلیل پوششی داده ها

صفحه 77-100
هاشم نیکومرام؛ نسرین قائی؛ محمدرضا علیرضایی

4.

ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید

صفحه 101-131
کاظم یاوری

5.

بررسی ارتباط تقاضای پول با عوامل موثر بر آن: رهیافت آزمون کرانه ها

صفحه 133-152
شمس الله شیرین بخش

6.

بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

صفحه 153-181
فتح الله تاری؛ رسول ستاری

7.

مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری مدلهای تصمیم گیری

صفحه 183-211
مریم خلیلی عراقی

8.

بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران در تطبیقی بین المللی

صفحه 213-241
علی طیب نیا؛ محسن یزدان پناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login