1.

تـخمین سرمـایة انسانی بر مبنـای متوسّط سالهـای تحصیـل نیـروی کـار برای ایـران (1345-1379)

صفحه 1-22
مسعود نیلی؛ شهـاب نفیسی

2.

تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 1394

صفحه 23-46
محمود ختایی؛ پروین اقدامی

3.

بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کلّ قیمت سهام بازار بورس تهران

صفحه 47-64
سعید مشیری؛ حبیب مروت

4.

اقتصاد تأمین اجتماعی در ایران؛ مطالعة موردی منابع بیمه‌ای

صفحه 65-82
قهرمان عبدلی

5.

اثر فن‌آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه‌ای ایران

صفحه 83-107
اسفندیار جهانگرد

6.

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزة خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی)

صفحه 109-126
نعمت‌اله اکبری؛ مژگان معلمی

7.

تأثیر آزادسازی‌تجاری بر تقاضای واردات؛ یک تجزیه و تحلیل تابلویی (پانل)

صفحه 127-152
رضا محسنی

8.

اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران

صفحه 153-174
جواد ترکمانی؛ الهام جمالی مقدم

9.

تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان

صفحه 175-190
منصور زراء نژاد؛ سهراب نوروزانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login