1.

بررسی مبانی نظری اندیشه‌های آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی

صفحه 1-20
مرضیه دهقانی؛ ابوالفضل غفاری

2.

طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

صفحه 21-40
اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور

3.

تبیین برنامه درسی چند فرهنگی با تاکید بر شناسایی مولفه‌های هویت بین المللی، ملی و بومی برنامه درسی

صفحه 41-55
احمد ملکی پور؛ رضوان حکیم زاده

4.

بازنگری تجربۀ بین المللی تلفیق در برنامه درسی دندانپزشکی (مبتنی بر نیازهای جامعه) و چگونگی کاربرد آن در ایران

صفحه 56-70
مریم صفرنواده؛ فریبرز محمدی فارسانی؛ احمد جعفری قوام آباد

5.

نقد و بررسی نظریة «معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرین» در منظر هنری ژیرو

صفحه 100-120
حمداله محمدی؛ احسان اکرادی

6.

بررسی تجارب دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنسیت در کتب درسی دوران تحصیلی

صفحه 70-90
ژیلا کاردان حلوایی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.