1.

آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1389، صفحه 53-74
مهدی عباس زاده

2.

بررسی و تبیین ماهیّت علمی و معرفتی ادبیات

دوره 13، شماره 40، تابستان 1388، صفحه 9-22
حسین نوین

3.

تعیّن معرفتی فلسفة ملاّصدرا و نقددو دیدگاه

دوره 11، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 21-36
عبداله صلواتی

4.

خداشناسی برهانی و شهودی با تکیه بر قرآن کریم و نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 177-206
امن الله تایران

5.

علیه دیدگاه وزن دهی برابر در معرف‌شناسی اختلاف نظر

دوره 14، شماره 56، زمستان 1397، صفحه 43-59
امید کریم زاده

6.

کردار ادراکی، نقطه تلاقی نفس و بدن در فلسفه برگسون

دوره 5، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 121-127
مهدی سلطانی گازار

7.

مقایسة نمادپردازی نور و سیاهی در شهود عارفانه در طریقة کبرویه و مسیحیت شرقی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1390، صفحه 59-46
نادر محمد زاده

8.

نگاهی به عرفان و ولایت از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار 1394، صفحه 149-168
مجتبی مطهری الهامی

9.

نگرش فلسفی نیکلای بردیایف: معرفت‌شناسی، متافیزیک و فلسفۀ اخلاق

دوره 7، شماره 25، بهار 1390، صفحه 7-32
محسن جوادی؛ حمید بخشنده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.