1.

اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 73-89
علیرضا مقدم؛ مهدی محمودی میمند

2.

بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط کار: تأکید بر نقش رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی (موردمطالعه: کارمندان دانشگاه لرستان)

دوره 2، شماره 7، بهار 1395، صفحه 1-35
محمودرضا اسماعیلی؛ محمد حکاک؛ ندا شاه سیاه

3.

پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139
مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی

4.

تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 89-140
مریم مصباحی

5.

رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر عدالت سازمانی آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 111-148
وجیهه ظهورپرونده؛ مهرداد شکراللهی

6.

عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 123-150
مرتضی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.