1.

ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

دوره 6، شماره 23، بهار 1395، صفحه 23-43
ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج

2.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 1-16
محمود نگهبان سلامی؛ ولی اله فرزاد؛ غلامرضا صرامی

3.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 21-36
مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی

4.

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه ادراک از کلاس

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-23
فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ یوسف کریمی

5.

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلیARI

دوره 4، شماره 15، بهار 1393، صفحه 17-35
مهرانه سلطانی نژاد؛ مینا آسیابی؛ بیانه ادهمی؛ سمیرا توانایی یوسفیان

6.

تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 225-248
فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی

7.

روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب

دوره 8، شماره 31، بهار 1397، صفحه 47-63
عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ هاشم فردانش؛ امید نوروزی

8.

ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 41-60
امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.