1.

آزادی اطلاعات و سناریوهای آینده

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 131-157
تکتم عین الهی

2.

بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم "وسایل ارتباط جمعی" و"رسانه‌ها" تا "مطالعات رسانه‌های نوین"

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 3-27
هادی خانیکی

3.

بررسی تأثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 111-114
نورالدین رضوی زاده

4.

بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 19-53
عفیفه حجاریان؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور؛ مسعود حجاریان

5.

تاثیر توییتر و فیس بوک بر فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه‌های هشت کلانشهر ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 215-258
مهدی بیگدلو

6.

تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی

دوره 17، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 9-33
محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی

7.

رسانه های ارتباط جمعی و انتخاب مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 111-136
مهدی کروبی

8.

عوامل مرتبط با میزان اعتماد مخاطبان به رسانه‌های نوین و سنتی (نگاهی به نوع رسانه، محتوای پیام و ویژگی‌های مخاطب)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 205-247
شاهو صبار؛ داوان هیان

9.

فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 37-73
باقر ساروخانی؛ زهرا کروبی

10.

گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 7-30
محمّدحسین  خوانین‌زاده؛ علیرضا صفرزاده؛ پریسا عسکر سمنانی

11.

مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه‌های انحرافی رسانه‌های نوین با توجّه به راهکارهای قرآنی

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 103-126
مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی آرانی؛ زهره عسگری

12.

مفهوم زبان در اندیشة ریچارد رورتی

دوره 7، شماره 25، بهار 1390، صفحه 51-66
محمد اصغری؛ نبی الله سلیمانی

13.

مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 17-46
ابراهیم ابوالقاسمی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا احمدزاده

14.

مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 25-61
مهدیه حمزه ای؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ علی اصغر کیا

15.

ملزومات و نتایج فلسفی صنعت تبلیغات در رسانه‌ها

دوره 10، شماره 38، تابستان 1393، صفحه 103-119
علیرضا منصوری

16.

نشانه‌شناسی رسانه‌ها و معضلة فلسفی تکنولوژی و معنا

دوره 8، شماره 29، بهار 1391، صفحه 117-140
حسین هوشنگی؛ محمدرضا روحانی

17.

نقش و جایگاه رسانه در راهبردهای گروه‌های سلفی جهادی و تأثیر آن بر خاورمیانه

دوره 4، شماره 13، بهار 1397، صفحه 293-325
علی آدمی؛ سیداحمد نکوییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.