1.

تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 9-30
ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار

2.

تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 47-64
محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری

3.

تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

دوره 23، شماره 75، زمستان 1393، صفحه 19-38
سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی

4.

تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 97-123
امین نیک پور

5.

شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان

دوره 2، شماره 7، بهار 1395، صفحه 125-145
نگین جباری؛ اعظم بطیاری؛ سید رضا آل طه؛ مهران محمدنیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.