کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 32

1

آغاز فلسفه از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر و هگل

حکمت و فلسفه
دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 21-62
محمد مشکات

2

انسان به منزله مساله‌ای زبانی (دیدگاه مولانا محمد بلخی رومی درباره نقش زبان در تعیین وضعیت روانی و رفتار انسان)

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 63-97
حسین اسکندری؛ منصوره اعلمی نیا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jcps.2016.6515

3

بازار پیام و آینده ارتباطاتمیانفرهنگی

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 1-37
مهدی محسنیان راد

4

بازیمندی فهم نزد ویتگنشتاین و گادامر

حکمت و فلسفه
دوره 7، شماره 25، بهار 1390، صفحه 137-151
محمد رعایت جهرمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2011.5820

5

بررسی رابطة میان سکنی‌گزیدن و فراخواندن از نظر هیدگر

حکمت و فلسفه
دوره 6، شماره 22، تابستان 1389، صفحه 55-68
محمد جواد صافیان؛ ناصر مومنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2010.5802

6

بررسی کارکرد ترجی و اشفاق در زبان و بلاغت فارسی با استشهاد از زبان حافظ

متن پژوهی ادبی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1397
مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.27578.2097

7

بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریة DSL

متن پژوهی ادبی
دوره 22، شماره 76، تابستان 1397، صفحه 164-143
عباسعلی وفایی؛ فریده خواجه پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2018.8836

8

بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان‌شناسی گفتمانی

فصلنامه اندازه گیری تربیتی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 65-88
حسین اسکندری

9

تأویل و فهم شعر از نظر هرمنوتیک فلسفی

حکمت و فلسفه
دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 25-44
زهرا زواریان؛ بیژن عبدالکریمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2014.6142

10

تبیین جامعه‌شناختی گفتار هویت سیاسی و تحولات معنایی آن در گفتمان انقلاب اسلامی‌ ایران 1357 (مورد مطالعه: سال‌های خرداد 76 تا خرداد 92)

فصلنامه علوم اجتماعی
دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 135-169
حسن نظری؛ سیف الله سیف اللهی؛ حسن سرایی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjss.2018.23546.1594

11

تحلیل و نقد تبیین دکارتی ِلاک درباره‌ی این باور و ارائه‌ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه‌ی ویتگنشتاین متأخر «هر فردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است»

حکمت و فلسفه
دوره 10، شماره 40، زمستان 1393، صفحه 117-144
مهدی سلیمانی خورموجی؛ محمد کاظم علمی سولا

12

تغییرات اجتماعی و تأثیر آنها بر زبان و ترجمه

متن پژوهی ادبی
دوره 8، شماره 22، زمستان 1383، صفحه 1-23
کامبیز محمودزاده
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2005.6283

13

جایگاه «دا» (da) در «دازاین» (Dasein) کتاب «هستی و زمان» (Sein und Zeit) هیدگر

حکمت و فلسفه
دوره 2، شماره 8، زمستان 1385، صفحه 11-30
احمدعلی حیدری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2007.6679

14

چالش گادامر و هرش بر سر معیار درستی تفسیر

حکمت و فلسفه
دوره 10، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 45-58
حمیده ایزدی نیا؛ اصغر واعظی

15

درآمدی بر طنز عرفانی با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه‌ی طنز

متن پژوهی ادبی
دوره 15، شماره 48، تابستان 1390، صفحه 65-92
علیرضا محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2011.6550

16

دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای). بهزاد خدری ، فریده سادات مؤمنی ماسوله

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
دوره 2، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 185-222
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/rjsw.2016.8660

17

رمان مدرن، روایتی دیگرگونه و دیریاب

متن پژوهی ادبی
دوره 16، شماره 53، پاییز 1391، صفحه 133-156
مجتبی دماوندی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2012.6588

18

روایت‌هاچگونه واقعیت را می‌سازند؟

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 155-182
حسین اسکندری

19

زبان در اندیشه هیدگر

حکمت و فلسفه
دوره 11، شماره 44، زمستان 1394، صفحه 23-40
روح اله رجبی؛ رضا سلیمان حشمت
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2016.6729

20

زبان و معرفت در کراتولوسِ افلاطون

حکمت و فلسفه
دوره 11، شماره 44، زمستان 1394، صفحه 61-78
ایمان شفیع بیک
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/wph.2016.6731

21

سیاست و زبان

متن پژوهی ادبی
دوره 8، شماره 22، زمستان 1383، صفحه 94-118
محمد هادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2005.6287

22

سبک شنا سی ادبی

متن پژوهی ادبی
دوره 13، شماره 41، پاییز 1388، صفحه 23-40
محمود فتوحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2009.6491

23

طنز و هجو در تاریخ جهانگشای جوینی

متن پژوهی ادبی
دوره 19، شماره 66، زمستان 1394، صفحه 7-36
داوود اسپرهم؛ علی سلیمانی

24

کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تاکید بر ساخت زبانی آن

مطالعات روان شناسی بالینی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 1-20
حسین اسکندری

25

مبانی –نتایج

متن پژوهی ادبی
دوره 10، شماره 29، پاییز 1385، صفحه 110-133
حمیدرضا میرحاجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ltr.2006.6379

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.