1.

بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در روانشناسی وجودی و دیدگاه قرآنی علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 7-36
حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی وجدانی همت

2.

بررسی عناصرالگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 1-27
ذکیا عباسی

3.

تبیین نقش مسئولیت‌پذیری در تربیت اجتماعی نوجوانان براساس تفسیر المیزان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 27-56
زهرا دیدگاه؛ سید صدر الدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ محسن ایمانی نایینی

4.

جایگاه مطالعات جغرافیایی در آراء تفسیری علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 35-66
طاهره امین طباطبایی؛ حسین افسر دیر

5.

جامعیّت تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 149-164
سید صدرالدین طاهری

6.

جامعیّت قرآن از نگاه علاّمه طباطبائی

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 7-20
سید معصوم حسینی

7.

جستاری در آراء کلامی‌ علاّمه طباطبائی(ره)در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-112
محمد شعبانپور

8.

چرایی تفاوت آیات تحدی از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-24
حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری

9.

علامه طباطبائی و نحوة بهره‌گیری از اشعار عربی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 103-126
مهدی دشتی

10.

گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 131-145
فاطمه حسینی میرصفی

11.

معانی تقدیم و تأخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و نمونه

دوره 2، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 139-160
محمد نبی احمدی؛ رضا امانی؛ مصیب مرزبانی

12.

معناشناسی درزمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 43-67
حسین خاکپور؛ مریم بلوردی

13.

نقش جامعه‌ساز «هدایت به امر» امام در تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-90
علی سروری مجدContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.