1.

آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1389، صفحه 45-69

2.

اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393)

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 33-57
عبدالرسول صادقی؛ سیدکمیل طیبی

3.

اثرات تغییر نرخ ارز بازار آزاد و جریان نقد آتی بر ارزش سهام شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 13-38
مهدی تقوی؛ شاعر بیابانی

4.

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1386، صفحه 177-196

5.

اثر کسری بودجه و نرخ ارز بر کسری حساب جاری تراز پرداختهای خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1384، صفحه 113-129
شهرزاد برومند جزی؛ آزادمهر کهرام

6.

اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1387، صفحه 135-152

7.

ارائه یک مدل صادرات غیرنفتی برای ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 23-50
عباس شاکری

8.

الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1385، صفحه 81-120
محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی

9.

الگوی پولی تعیین نرخ ارز در اقتصاد تورمی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 233-254
محبوبه مدنی اصفهانی

10.

برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1385، صفحه 229-255

11.

بررسی تابع تقاضای پول در ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 153-169

12.

بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران (تحقیق شرط مارشال لرنر در ایران)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1388، صفحه 15-41

13.

بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران

دوره 13، شماره 49، تابستان 1392، صفحه 1-48
Lمهدی صادقی شاهدانی؛ حامد صاحب هنر؛ علی طاهری فرد؛ سیدرضا نخلی

14.

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 46، پاییز 1391، صفحه 101-116
منصور زراءنژاد؛ سحر معتمدی

15.

بررسی سهم تغییرات رابطة مبـادله بر بی‌ثبـاتی نرخ ارز در اقتصـاد ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 15-50

16.

بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 51-82

17.

بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقه MENA: رویکرد هم‌انباشتگی تابلویی

دوره 16، شماره 49، زمستان 1390، صفحه 151-175

18.

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

دوره 14، شماره 52، بهار 1393، صفحه 147-123
فیروز فلاحی؛ جعفر حقیقت؛ ناصر صنوبر؛ خلیل جهانگیری

19.

تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان ـ متغیر

دوره 14، شماره 54، پاییز 1393، صفحه 67-99
حسن حیدری؛ زهرا صالحیان صالحی نژاد؛ سلیمان فیضی

20.

رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریة مقداری پول)

دوره 9، شماره 32، بهار 1388، صفحه 67-96

21.

رقابت‌پذیری مبتنی‌بر نرخ ارز مؤثر واقعی در ایران

دوره 7، شماره 26، پاییز 1386، صفحه 131-179

22.

شناسایی عوامل مؤثر بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 33، تابستان 1388، صفحه 223-246

23.

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته

دوره 15، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 199-230

24.

عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران – رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1382، صفحه 69-99
رضا نصر اصفهانی؛ کاظم یاوری

25.

عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 131-154
سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی؛ نسیم فرودستان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.