1.

حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

صفحه 9-32
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

2.

اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری

صفحه 34-58
علی حسنخانی؛ جمال سیفی

3.

گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل

صفحه 59-82
جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

4.

سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای

صفحه 83-108
سعید شجاعی ارانی

5.

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی

صفحه 34-58
محمدصالح عطار؛ حسن سواری

6.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

صفحه 9-32
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی

7.

قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی

صفحه 84-108
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.